Geestelijk verzorger

Geestelijk verzorger

Ieder mens heeft een eigen uniek (levens)verhaal. Als geestelijk verzorger vind ik het wezenlijk om de tijd te nemen en daarnaar te luisteren. Voor mij is ieder mens het waard om gehoord en gezien te worden. Ook, en misschien wel juist, als het tegenzit. Want soms gebeuren er dingen in onze levens waardoor alle vertrouwde vanzelfsprekendheden wegvallen.

Samen staan we stil bij wat u overkomt en wat dat betekent. Gesprekken kunnen inzicht én uitzicht geven. Als iemand woorden of vormen vindt om te verwoorden of te verbeelden wat zij of hij ervaart, kan dat helpen om (weer) (meer) greep te krijgen op wat er gebeurt. Door na te gaan wat u steun en kracht of troost kan bieden, zoeken we een houvast voor hoe verder.

In onze gesprekken sluit ik aan bij uw levensvisie / levensbeschouwing.

Ik ben aangesloten bij de Verenging voor geestelijk verzorgers (VGVZ) en geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Als zelfstandig geestelijk verzorger ben ik werkzaam voor Sichtpunt, het Friese centrum voor levensvragen. Via Sichtpunt kunt u laagdrempelig (zonder verwijzing) en kosteloos enkele gesprekken met mij of een van mijn collega’s krijgen. Op de website sichtpunt.frl leest u daar meer over. Ook vindt u daar de contactgegevens van Sichtpunt.

Logo Sichtpunt
Bloemen op rots
Bloemen op rots

Ieder mens heeft een eigen uniek (levens)verhaal. Als geestelijk verzorger vind ik het wezenlijk om de tijd te nemen en daarnaar te luisteren. Voor mij is ieder mens het waard om gehoord en gezien te worden. Ook, en misschien wel juist, als het tegenzit. Want soms gebeuren er dingen in onze levens waardoor alle vertrouwde vanzelfsprekendheden wegvallen.

Samen staan we stil bij wat u overkomt en wat dat betekent. Gesprekken kunnen inzicht én uitzicht geven. Als iemand woorden of vormen vindt om te verwoorden of te verbeelden wat zij of hij ervaart, kan dat helpen om (weer) (meer) greep te krijgen op wat er gebeurt. Door na te gaan wat u steun en kracht of troost kan bieden, zoeken we een houvast voor hoe verder.

In onze gesprekken sluit ik aan bij uw levensvisie / levensbeschouwing.

Ik ben aangesloten bij de Verenging voor geestelijk verzorgers (VGVZ) en geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Als zelfstandig geestelijk verzorger ben ik werkzaam voor Sichtpunt, het Friese centrum voor levensvragen. Via Sichtpunt kunt u laagdrempelig (zonder verwijzing) en kosteloos enkele gesprekken met mij of een van mijn collega’s krijgen. Op de website sichtpunt.frl leest u daar meer over. Ook vindt u daar de contactgegevens van Sichtpunt.

Logo Sichtpunt
© Veurman   |  Login  |  realisatie WebSpinner en ictineo